ASYOD’tan Tütünsüz Dünya Günü mesajı

-Akciğer Sağlığı Ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü mesajı yayımlandı.
(ASYOD) tarafından yapılan Tütünsüz Bir Dünya Günü mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs tarihini Tütünsüz Bir Dünya Günü olarak ilan etmiştir. Her yıl bugünde farklı bir tema belirleyerek tütünün zararlarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Bu yılki tema “Tütün ve Akciğer Sağlığı . Tütün kullanımının akciğer sağlığına olumsuz etkisine dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Tütün önemli bir sağlık sorunudur. Hem kişinin kendi sağlığını hem de çevresindekilerin sağlığını etkilemektedir. Bu yıl amaç tütünün akciğer sağlığına etkisine dikkat çekmek olduğu için tütünün neden olduğu akciğer hastalıklarına kısaca göz atacak olursak:Tütün ve KOAH (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı): Solunum sistemi hastalıklarının en önemlilerinden biri olan KOAH olgularının yüzde 85’inde neden sigaradır. 20 paket yıl sigara içenlerde görülme riski artar (yani ya 20 yıl günde 1 paket veya 10 yıl günde 2 paket). Sigaraya erken yaşlarda başlayanlarda, çok fazla tüketenlerde ve uzun süre içenlerde görülme sıklığı artmaktadır. Kadın cinsiyetin, sigaranın zararlı etkilerine daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Pasif sigara içimi de KOAH gelişme riskini artırmaktadır. Haftada 40 saatten fazla ve 5 yıl süreyle pasif sigara dumanı etkilenimiyle KOAH oranının yüzde 50 arttığı gösterilmiştir. Tütün ve Akciğer Kanseri: Bir başka önemli ve ölümcül hastalık ise akciğer kanseridir. Sigara içmenin akciğer kanserine neden olduğu 1950’lerin başında gösterilmiştir. Tütün endüstrisinin “düşük katranlı, zararı azaltılmış sigara” diye ortaya çıkardıkları sigara türleri daha derin solunma ile akciğerin iyice uç bölgelerine doğru giderek bu bölgelerinde akciğer kanserlerine neden olmuştur. Elektronik sigara da zararsız gibi gösterilmekle beraber hem tütüne özgü kanser yapıcı nitrozaminler, hem de birçok başka kimyasal ve bağımlılık yapıcı nikotin maddesini ihtiva etmektedir.Dünyada kadın ve erkeklerde kanserle ilişkili ölümlerin en yaygın nedeni akciğer kanseridir. 2007 yılında yapılan bir araştırmada akciğer kanserinden ölüm oranının tüm kanser ölümlerinin yüzde 29’unu oluşturduğu gösterilmiştir. Sigara içenlerde akciğer kanseri gelişme riski içmeyenlere göre 20 kat fazladır. Akciğer kanseri gelişme riski de günlük içilen sigara sayısıyla ve içilen süreyle ilişkilidir. KOAH’da olduğu gibi kadınların akciğer kanseri gelişmesine de daha duyarlı oldukları gösterilmiştir .Tütün ve Verem (Tüberküloz): Tüberkülozla sigara içimi arasındaki ilişki Dünya Sağlık Örgütü tarafından son yıllarda üstünde durulan önemli bir konudur. Hem hastalığa yakalanma riskini artırdığı (1.5-2 kat), hem tedaviye cevabı azalttığı hem de hastalığın nüks oranını artırdığı gösterilmiştir. Pasif içicilik de aynı şeylere neden olmaktadır.Tütün ve Astım: Sigaranın astıma olan etkisi gebelikle başlar. Anne karnında bebeğin akciğer gelişimi bozulur. Annesi sigara içen çocuklarda astım gelişme riski artmaktadır. Çocuklarda astımı tetikleyici en önemli faktör çevresel sigara dumanı maruziyetidir. Astımlı kişilerin sigaradan uzak durması önemli bir koruma faktörüdür. Pasif içicilik de astım gelişme, atakları başlatma ve tedaviye cevabı azaltmada önemli bir rol oynar. Tütün ve Zatürre: Tütün akciğerin savunma mekanizmalarını bozduğu için enfeksiyonlara yatkınlık artar. Toplumdan kaynaklı zatürrelerin artmasında rolü olduğuna dair birçok çalışma vardır. Tütün ve Uyku apnesi (Uykuda Nefesin Durması): Sigara üst hava yollarında ödem neden olduğu için uykuda havayolları daralır. Ödem ve darlık hem horlamanın artmasına hem de uykuda solunum bozukluklarına neden olmaktadır. Ağır sigara içicilerde uyku apnesi daha sık görülür. Tütün ve Operasyon Sonrası Dönem: Cerrahi sonrası dönemde sigara içimi önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.Sadece akciğer ameliyatlarında değil tüm ameliyatlarda, hastanede yatış süresinde uzama, solunum cihazında daha uzun süre bağlı kalma, zatürre, akciğerde sönme ve akciğer zarında hava kaçağı olma riski artmaktadır.Tütün akciğerlerde olduğu gibi tüm organlarda da hastalıklara nedeni olabilmektedir. Önlenebilir ölümlerin başlıca kaynağı tütündür. Ne yazık ki ülkemizde sigara içme oranı yüzde 27’lerden yüzde 32’lere çıkmıştır. Kadınlarda ise yüzde 15’den yüzde 19’a çıkmıştır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin hem sağlık üzerine hem de sosyal hayat üzerine olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak çok zor olmakla beraber, çıkarılan kanunlara uymak bunun ilk adımı olabilir. Çok önemli sağlık sorunlarına yol açan tütün bağımlılığıyla mücadeleye toplumun bütün kesimleri katılmalıdır. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir