Başkent’te ’Kutadgu Bilig ve Türk Hükümdarlık Sanatı’ konferansı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yılı dolayısıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezinde “Kutadgu Bilig ve Türk Hükümdarlık Sanatı” başlıklı konferans gerçekleştirdi. Konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu tarafından verildi.
Ülkü Ocakları Genel Merkezinde yapılan konferans MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticileri ve Ankara Ülkü Ocakları’nın katılımlarıyla gerçekleşti. Konferansta açılış konuşması yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yıl dönümünde UNESCO tarafından Anma ve Kutlama Yıldönümleri arasına alındığını ve UNESCO’nun aldığı bu kararın Türk düşünce dünyasının en önemli eserlerinden olan Kutadgu Bilig’in edebî ve tarihî bir eser olarak kıymetini ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirtti.
Sinan Ateş, konuşmasının devamında Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Kutadgu Bilig’i Türk gençliğine tanıtmak amacıyla birtakım faaliyetler planlandığını şu sözlerle duyurdu: “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu şaheseri Türk gençliğine tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir dizi faaliyetler planlıyoruz. Bugün burada düzenlediğimiz konferans bu faaliyetlerin ilk adımı olarak görülmelidir.”
Kutadgu Bilig’in kültür ve medeniyetimizin en temel kaynaklarından biri olduğunu; Türk dili ve kültürü bakımından bir hazine değeri taşıdığını da ifade eden Sinan Ateş, “Bu eserde ifade edilen hususlar 950 yıl sonra hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Bu manada Kutadgu Bilig dil, medeniyet ve tarih üzerine söz söylemeden önce bakmamız gereken bir cevherdir. Bugünün de konusu olan, gelecekte de muhakkak tartışılacak olan; bilgi, akıl, doğruluk, adalet, mutluluk gibi konuları ihtiva eden bu şaheser, devlet ve siyaset hayatımızın yüzlerce yıllık geçmişini bugünümüze bağlayan ve geleceğimizi aydınlatma imkânlarını taşıyan son derece önemli bir eserdir. Kutadgu Bilig, yalnız edebî özellikleriyle değil; içerdiği konular itibarıyla da oldukça önemli bir eserdir. Türkçenin barındırdığı dil zenginliğini sunmasıyla her okuru hayran bırakan Kutadgu Bilig; Türk kültür ve medeniyetini, devlet ve idare felsefesini, toplumsal ve ekonomik yaşamını, dinî ve tecrübi hayatını derin ve hassas yönleriyle sunmaktadır” diyerek Kutadgu Bilig’in önemini ve işlevini vurguladı.
Sinan Ateş konuşmasının devamında, Kutadgu Bilig’in yeni nesillere aktarılmasının önemli bir görev olduğunu hatırlattı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezinin 2019 yılında gerçekleştireceği faaliyetleri şu cümlelerle duyurdu: “Yeni nesillere ve toplumun farklı kesimlerine Yusuf Has Hacib’in kadim geleneğimizin hakikat incilerini yansıtan bu güzel eserini tekrar hatırlatmak için konferanslar, söyleşiler düzenleyeceğiz. Kitaplar yayımlayacak, yarışmalar tertip edeceğiz ve bu değerli eserin herkes tarafından okunmasını sağlayacağız. Türk İslam medeniyetinin varisleri olarak bu değerli mirasa sonsuza kadar sahip çıkacağız.”
Konuşmasını bitirirken “Tarih şuuru geçmişle avunmak demek değildir. Tarih şuuru evvela geleceğe yönelik bir hareket kabiliyeti kazanmak için lazımdır” ifadesini kullanan Sinan Ateş, “21. yüzyılı Türk asrı hâline getirmek için Türk-İslam mührünü vuracak kıymetleri oluşturmalıyız. Türk’ün istikbal ve istiklal davasına katkı için yeni kültür hamleleri yapmak zorundayız” dedi ve Türk medeniyetinin yeniden bütün insanlığa ışık tutan, yol gösteren özellikleriyle ortaya koyulması gerektiğini söyledi: “Bu metodu öncelikle kendi kültürünü bütünüyle temessül etmek; yaşadığımız asrın medeniyet birikimini haiz olmak ve bunu doğru bir yöntem ve yolla kendi medeniyet dilimizle ifade edebilmektir.”
Hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini hatırlatan Sinan Ateş, Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği üzere biri Doğu biri Batı dili olmak üzere en az iki dil bilmeyi Ülkücü gençlik adına bir hedef haline getirmek gerektiğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
Kutadgu Bilig üzerine muhtelif çalışmaları bulunan konuşmacı Erkan Göksü ise mezkur eserin gerek dil ve üslup özellikleri gerekse mahiyet itibarıyla okuyanı hayret ve hayranlığa götüren bir bilgi deryası olduğunu belirtti. Siyasetname olmanın ötesinde Türk edebî hayatının en önemli eserlerinden birisi olan Kutadgu Bilig’den bazı kısımları aktaran Göksu; Kutadgu Bilig’e dair tarihî kültürel, sosyal, ekonomik ve felsefi kavramlara odaklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Erkan Göksu, bu minvalde Ülkü Ocaklarının Kutadgu Bilig’e dair yaptığı ve yapacağı faaliyetlerin önemine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.
Konferansın ardından bütün dinleyicilere, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Erkan Göksu’nun kaleme aldığı “Türk Hükümdarlık Sanatı” adlı eser hediye edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.