Elektrik sektörü karbon ayak izini azaltacak

Enerji endüstrisinde önemli bir yalıtım aracı olarak kullanılan ve iklim değişikliğine sebep olan 6 sera gazından biri olan SF6 gazının işlenmesi için yeni bir proje hayata geçirildi.
ELDER’in proje ortağı olduğu “Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İlgili İklim Projesi” ile SF6 gazının işlenmesi ve geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar yapılması böylelikle karbon ayak izinin azaltılması planlanıyor.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi destekleriyle hayata geçirilen Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İlgili İklim Projesinin ortakları arasında Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AGED), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Romanya’dan Sürdürülebilir Bir Kalkınma için İnsan ve Çevrenin Korunması Derneği (ECOM) yer alıyor.
Proje ile sera gazları kapsamında bulunan ve doğaya salındığında iklim değişikliğine neden olan F- Gazlarına ilişkin yeni mevzuata uygun olarak çalışma yapılması planlanıyor. Elektrik sektöründe kullanılan SF6 gazının; taşınması, izlenmesi ve geri dönüşümünün standartlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, elektrik enerjisi endüstrisinde SF6 gazı kullanan kişiler, ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve STK üyelerine Avrupa Birliği standartlarına uygun eğitimler verilmesi ve kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.
Proje kapsamında, Türkiye ile AB arasındaki müzakere süreçlerine destek olmak amacıyla SF-6 gazının işlenmesi, izlenmesi ver dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla taslak uygulama raporu hazırlanacak. Bu rapor devlet kurumlarına sunulacak. Sera gazı statüsünde bulunan F-Gazları Tüzüğü ve SF6 gazının uygulanması ile ilgili yerel ve ulusal politika yapıcılarla toplantılar düzenlenecek. Ayrıca, uygulama örneklerinin incelenebilmesi için F-Gaz geri dönüşüm tesislerine çalışma turu gerçekleştirilecek.

Karbon ayak izi halka anlatılacak
Taslak öneri raporunun hazırlanması konusunda bir çalışma grubunun da kurulacağı proje ile teknik ve politika ile ilgili temel materyaller Türkçe’ye çevrilerek ilgili kurumlara ulaştırılacak. Ayrıca iklim değişikliği konusunda kamuoyunu harekete geçirmek ve vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla da çeşitli seminerler düzenlenecek. Proje sonunda 3 yıllık diyalog strateji raporunun hazırlanması bekleniyor.
ELDER’in proje ortağı olduğu Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İlgili İklim Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ELDER Hukuk Müşaviri Şadi Büyükkeçeci, AGED Başkanı Mesut Özer, ECOM Genel Başkanı Maria Nastac ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu katıldı.

SF6 Gazı nedir?
SF6 gazı (Kükürt Hekzaflorür) yüksek dielektrik dayanımı olan renksiz, kokusuz ve yanmaz bir sera gazıdır. Elektriksel ve kimyasal kararlılığı yüksek olan SF6 gazı, ısı emilimi ve ark söndürme performansı nedeniyle günümüzde başta elektrik sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir