İşte Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde öne çıkan başlıklar

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Belge 9 ana başlıktan oluşurken içerisinde, avukatlara yeşil pasaport verilmesi ve tutuklama tedbirine ölçü getirilmesi gibi düzenlemeler yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanana Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nde öne çıkan başlıklar ve önemli düzenlemeler şu şekilde:
“Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak. Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek. İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak. Avukat olabilmek için ’Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı getirilecek. Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak. Yargının iş yükünü azaltan, vatandaşın ve avukatların adli işlemlerini kolaylaştıran birçok tedbir alınacak. Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak. Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek. Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak. Buna ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek. ’Yargıda Hedef Süre’ uygulaması daha da genişletilecek. Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Adalet hizmetlerini etkin hale getirmek için hakim ve savcıların performansı daha titiz bir şekilde takip edilecek. Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek. Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek. Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek. Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak. Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak. Adli yardım sistemi güçlendirilecek. Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir