Örtüaltı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) örtüaltı tarımda kullanılan bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatör hatalarını önlemek üzere uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatörüm (püskürtücü) prototip imalatını yaptı.
TAGEM, örtüaltı tarımında bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılmasının zaman zaman pülverizasyon kalitesini bozduğunu ve ilaçlama başarısını düşürdüğünü belirterek, “Bunun sonucu olarak gereğinden fazla bitki koruma ürünü kullanıldığı gibi, operatörlerde bu ürünlere maruz kalabiliyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor” açıklamasını kaydetti.

Prototip imalatı yapıldı
TAGEM örtüaltı tarımda yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek bu olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla bir proje başlattı. Bu çerçevede iki aşamalı olarak planlanan projede, ilk aşama olarak, seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik pülverizasyon (püskürtme) yapabilen pülverizatör tasarlanarak prototip imalatı yapıldı.

Sırt pülverizatörüne oranla daha başarılı
Projenin ikinci aşamasını ise iz maddesi denemeleri oluşturdu. Sırt pülverizatörünün karşılaştırma parametresi olarak kullanıldığı domates serasında iz maddesi denemeleri yapıldı.
TAGEM tarafından iz maddesi sonuçlarına göre kendi yürür pülverizatör dağılım düzgünlüğü, iz maddesi birikimi ve yere olan kayıplar yönünden sırt pülverizatörüne oranla daha başarılı olduğunu belirtilerek, ölçülen kriterler göz önüne alındığında tasarımı yapılan kendi yürür pülverizatörün, serada domates yetiştiriciliğinde yeterli performansı sergilediği bildirildi.

Operatör kaynaklı pülverizasyon hataları önlenecek
Proje ile operatörün pülverizasyon esnasında maruz kaldığı bitki koruma ürünlerinden korunması ve operatör kaynaklı pülverizasyon hatalarının önlenebilmesinin hedeflendiğinin altını çizen TAGEM, proje ile Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanan pülverizatör ile seralarda yaygın kullanılan pülverizatörlere alternatif bir otomatik pülverizatörün geliştirildiğini vurguladı. Ayrıca proje ile elde edilen bilgi ve deneyimler ile yeni tasarım ve ürün geliştirme projeleri gerçekleştirilebilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir