Özel sektörün yurtdışı kredileri Nisanda azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3,3 milyar dolar azalarak 206,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,6 milyar dolar azalarak 11,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)i 2019 Nisan dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Buna göre; Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3,3 milyar dolar azalarak 206,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,6 milyar dolar azalarak 11,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,9 milyar dolar artışla 30,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 203 milyon dolar artarak 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 938 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 966 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 7,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 332 milyon dolar azalışla 3,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5,7 milyar dolar azalarak 140,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,9 milyar dolar azalarak 11,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8’inin dolar, yüzde 33,9’unun euro, yüzde 3,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46,1’inin dolar, yüzde 34,5’inin euro, yüzde 19,1’inin Türk lirası ve yüzde 0,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 206,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 51,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 70,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 29,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.
(İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.