TBMM Başkanı Şentop’tan dünyaya mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Birkaç bin kişilik göçmen, sığınmacı girişinden etkilenen, bunlara karşı çıkan, sınır kapılarını kapatan ve kötü muamele yapan ülkelerin, devletlerin, Türkiye’nin bu misafirperver tutumundan ders alması gerekiyor” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından ortak yayımlanan “Uluslar arası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber” kitabının Türkçe versiyonunun tanıtımına katıldı. Burada bir konuşma yapan Şentop, dünyada, böyle bir çalışmanın tanıtımının yapılabileceği en uygun ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye, mülteciler, sığınmacılar bakımından dünyada en çok sığınmacıyı kabul eden ülkedir. Yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz Suriye’deki çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye gelmiştir ve ülkemizde misafir edilmektedir. Şüphesiz bu konuda gerek kendi topraklarını, evlerini, ülkelerini terk ederek gelen insanlar açısından ciddi sorunlar vardır, tabi bu kadar yoğun bir nüfusu barındırmak bakımından ülkemizde de ciddi bir maddi ve manevi maliyet söz konusudur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek hükümetlerimizin, devletimizin gerekse de vatandaşlarımızın misafirperliğiyle bu büyük yükün altından kalkmayı Türkiye başarıyor. Birkaç bin kişilik göçmen, sığınmacı girişinden etkilenen, bunlara karşı çıkan, sınır kapılarını kapatan ve kötü muamele yapan ülkelerin, devletlerin, Türkiye’nin bu misafirperver tutumundan ders alması gerekiyor. Buna işaret etmesi bakımından da bu tanıtımın Türkiye’de olması ayrıca önemlidir. Eğer biz dünyayı bütün insanlar için maddi ve manevi anlamda yaşanılabilir bir ortam olarak tutmazsak başta iltica, göç, sığınma olmak üzere herkes için yaşanamaz bir dünyaya mecbur kalırız. Şu anda iltica, sığınma, göç diye ifade ettiğimiz realite önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları karşısında aslında bize sinyal veren bir başlangıç noktası gibi gözüküyor. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde çok daha büyük göç, iltica, sığınma dalgalarıyla bütün dünyanın özellikle de ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kalacağı gözüküyor. Bu riski aşmanın yolu dünyadaki bütün insanların kendi evlerinde, kendi ülkelerinde asgari insani şartlar altında ve barış içerisinde yaşamasını garanti eden bir uluslar arası düzen oluşturmamız. Bunun da iki temel unsurundan birincisi; dünyadaki barışın bütün insanlık için bütün insanlar tarafından samimi olarak istenmesi ve bunun gerçekleştirilmesi için gayret gösterilmesi gerekiyor. İkincisi; insanların kendi evlerinde, ülkelerinde asgari insani şartlarda yaşayabileceği ekonomik ortamın, refahın sağlanmasıdır. Elbette mültecilerin, göçmenlerin gittikleri ülkelerde ve geçiş güzergahlarında temel haklarıyla ilgili düzenlemeler önemli ama esas meseleye de dikkat çekmek gerekiyor, dünya yaşanabilir bir dünya olarak korunduğu sürece ancak hepimiz huzur içerisinde olabiliriz. Bu mesajı Türkiye’den teyit ederek tekrar ifade etmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Şentop, konuşmasının ardından TBMM Tören Salonunda kurulan sergiyi gezdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir