TSE 58. Olağan Genel Kurul

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, “TSE bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketiciler için standartlara uygun kaliteli mal ve hizmetin güvenilir markası olmaya devam edecektir, yeni adımlarıyla da iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu tüm standardizasyon, sertifikasyon ve test hizmetleriyle gözetim hizmetlerini onlara en uygun maliyetlerle sunacak yapıya kavuşacaktır” dedi.
Türk Standardları Enstitüsü 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde, toplantının açılış konuşmasını yapan TSE Başkanı Adem Şahin, enstitünün 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:
“TSE olarak hizmetlerimizde ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen yönlendirici ve lider bir kuruluş olmak vizyonunun ve ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinin tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamak misyonuyla 2018 yılını yoğun bir çalışma temposuyla geçirdik. Standardizasyon ile ürün ve hizmetlerin standartlara uygunluğunun tescili olan uygunluk değerlendirme hizmetlerinin küresel ticarette artan önemini ve bu alanda her geçen gün artan rekabet şartlarını yakından takip ederek kısa, orta ve uzun vadeli politika ve stratejileri çerçevesinde kararlar aldık. Faaliyetlerimizi kalite ve güvenden ödün vermeden, pazarın fiyatlarını regüle ederek ve iş dünyamızın hizmetin mümkün olan en kısa sürede verilmesi talebine uygun olarak yerine getirmek için gayret sarf ettik. Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını mümkün olan en alt seviyelere indirerek hem döviz çıkışını azaltmak hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni belgelendirme hizmetleri verirken akreditasyon kapsamında da önemli gelişmeler sağladık.”
Türk Standardları Enstitüsünün, ülke sanayisinin daha az maliyetle yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun mal ve hizmet üretmesinin anahtarı haline geldiğine dikkat çeken Şahin, “Sadece ulusal alanda değil başta komşu ve çevreler olmak üzere uluslararası pazarda da aranan tercih edilen bir marka değerine kavuşan enstitü içinde bulunduğu coğrafya içinde çok önemlidir. Ülkemiz bir yandan uluslararası yatırımların bu coğrafyaya ulaşmasında üs görevi görmekte iken diğer yandan da söz konusu coğrafyadaki ülkeler için kolay ulaşılabilir, güven veren ve fiyat avantajı sağlayan bir ülke konumundadır. TSE bu gerçeklerden güç alarak Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Afrika kıtası, Avrasya ile ikili anlaşmalar imzalamak suretiyle uluslararası uygunluk değerlendirme pazarında pay sahibi olmakta aynı zamanda ihracatçılarımızın bu ülkelerin gümrüklerinde yaşayabilecekleri muhtemel sorunları ortadan kaldırmaktadır. Enstitümüz Türkiye sathına yayılmış teşkilat ağı ve laboratuvarları sayesinde sanayicilerimiz milyon dolarlar ödeyerek yurt dışında yaptırdıkları testleri artık Türkiye’de yaptırabilmekte ve böylece hem milli kaynakların yabancı belgelendirme kuruluşlarına transferinin önüne geçilmekte hem de yerli üreticilerimize zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
TSE’nin, uluslararası ticaretin anahtarı konumunda olan standartların ülke gündemine taşınması, standardizasyon kuruluşlarında enstitünün, dolayısıyla Türk sanayicisinin daha etkin olması amacı çerçevesinde de çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Şahin, “Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarına katılımın artırılmasına yönelik Avrupa Birliği destekli projemiz ve TOBB ile yaptığımız iş birliği projemiz bu alanda önümüzdeki yıllarda bize umut vermektedir. TSE bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketiciler için standartlara uygun kaliteli mal ve hizmetin güvenilir markası olmaya devam edecektir, yeni adımlarıyla da iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu tüm standardizasyon, sertifikasyon ve test hizmetleriyle gözetim hizmetlerini onlara en uygun maliyetlerle sunacak yapıya kavuşacaktır. TSE olarak yeni çalışma alanları oluşturulması, akreditasyon kapasitemizin geliştirilmesi, deney, kalibrasyon, test ve muayene teknik altyapımızın güçlendirilmesi çalışmalarımız devam edecektir. Kara araçları test merkezi, yüksek gerilim laboratuvarı bu çalışmalarımızın en önde gelenleridir. Her iki projede ülkemiz sanayisi için kritik öneme sahip konularda girişimcilerimize son teknolojiye sahip laboratuvar altyapıları ile çok geniş kapsamlı deney, test, muayene, Ar-Ge ve inovasyon imkanı sağlayacaktır” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir