Türk dünyası eğitimcileri KKTC’de buluştu

Türk dünyasından eğitimciler, 11-16 Haziran tarihleri arasında KKTC Girne’de düzenlenen Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.
Girne’de düzenlenen UAESEB Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı’na katılan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve UAESEB heyeti, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı da ziyaret etti. Yeni hükümete başarılar dileyen Geylan ve beraberindekiler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da makamlarında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.
UAESEB Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı’nda konuşan UAESEB ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşanan egemenlik mücadelesinde KKTC ve Türkiye’nin tarihsel ve hukuksal haklarını gasp edecek girişimleri şiddetle reddettiklerini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin uzlaşmaz tutumu, adada yönetimi ve zenginliği paylaşmak istememesinin artık ikili federatif yönetim modelinin mümkün olmayacağını ortaya koyduğunu söyleyen Geylan, “Tek formül, 1983’te kurulan KKTC Devleti’nin müstakil bir devlet olarak yoluna devam etmesidir. Bu durumda uluslararası kuruluşların ve tüm ülkelerin KKTC’yi tanıması ve resmen muhatap olması kaçınılmaz bir gerekliliktir” diye konuştu.
Siyaset, ekonomi, spor, sanat ve diğer tüm alanlarda KKTC üzerinde uygulanan izolasyon ve ambargonun sonlandırılması anlamında adımların ivedilikle atılmasını beklediklerini ifade eden Geylan, bu beklentiye mütenasip hareket etmeyen ülke ve kuruluşların Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanması konusunda samimiyetlerinin sorgulanacağını belirtti. Doğu Akdeniz’de arama faaliyetlerini sürdüren Fatih sondaj gemisi çalışanları ve TPAO ile işbirliğinde olan şirket yetkilileri hakkında çıkarılan tutuklama kararının da hukuksuz ve geçersiz olduğunu kaydeden Geylan, “Bunun yanı sıra, çok uluslu egemen güçlerin tetikçiliğini yapan Rum Kesimi’nin bu adımı, aynı zamanda KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tarihsel egemenlik haklarının gasp edilmesine yönelik bir girişim ve devletimize bir meydan okumadır. Bu kabul edilemezdir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi aklını başına almalıdır, 1974’ü ne çabuk unutmuşlardır” dedi.
Geylan sözlerine şöyle devam etti:
“UAESEB olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi ve üye ülkelerin oybirliği ile Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı seçilmiş olmasını destekliyor ve büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz. Sayın Nazarbayev’e Türk dünyasına hizmetlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Küresel barışın önündeki en büyük engellerden biri ve bir insanlık suçu olarak gördüğümüz terörü milletler arası mücadelenin bir enstrümanı olarak kullanan küresel güç ve devletleri şiddetle telin ediyoruz. Özellikle Irak ve Suriye’de terör örgütleri üzerinden yürütülen vekalet savaşları nedeniyle yüzbinlerce soydaşımız mağdur edilmiş, vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmışlardır. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, güvenlik endişelerinin ortadan kaldırılarak mülteci konumuna düşürülen soydaşlarımızın yurtlarına dönmeleri için tedbirlerin alınmasını istiyoruz.”
Toplantıya UAESEB’e üye sivil toplum örgütü ve sendikalardan Türk Eğitim Sen, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Makedonya Ufuk Derneği, Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü ve Romanya Türk Tatar Öğretmenler Derneğinin genel başkan ve yardımcıları ile ev sahibi Kıbrıs Türk Memur Sen’in yöneticileri ve Kıbrıs’ta eğitime hizmet veren çok sayıda eğitimci katıldı.

Toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlandı
Toplantının ardından bir de sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesi şöyle:
“Tavsiye Kararları:
– Başta bağımsız Türk Cumhuriyetleri olmak üzere UAESEB’in faaliyet gösterdiği ülkelerde eğitim öğretimin desteklenebilmesi amacıyla öğretmen, öğretim elemanı ve akademisyen değişimi gerçekleştirilebilmesi amacıyla misafir öğretim elamanı değişim ofisinin kurulması,
– Teknolojik imkânların arttığı bu vesile ile uzakların yakın olduğu günümüzde uzaktan eğitim alt yapıları üzerinden Türk dünyasının farklı ülkelerinde bulunan eğitim, bilim, kültür, sanat, sanayi gibi alanlarda Türk milletine rol model olacak kişilerin talepte bulunan ülkelerde uzaktan seminerler verebilmesi, ilgililerle karşılıklı soru cevaba imkân veren teknik imkânlar sayesinde bilgi alış verişinde bulunulması için çalışmaların yapılması,
– UAESEB üyesi sendikaların, meslek örgütlerinin ve derneklerin faaliyet gösterdiği ülkelerde çağın gereklerine göre mesleki eğitim programlarının karşılıklı işbirliği ve destek altında günümüz piyasa şartlarına göre iyileştirilmesi amacıyla tecrübe ve bilgi aktarımı projelerinin uygulamaya konulması, böylelikle öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin sağlanması, gelişmiş sanayi kuruluşlarında düzenlenecek geziler ile değişim kapsamında gelen ziyaretçilere dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak projeler üretebilme vizyonu kazandırılması,
– Üye ülkelerin cazip ve ön plana çıkan eğitim imkanlarının eğitim çağındaki öğrencilere, velilere ve eğitimcilere tanıtılması amacıyla UAESEB üyesi ülkelerde eğitim fuarlarının düzenlenmesi ve bu tarz etkinliklerin ilgili ülkeler tarafından desteklenmesi,
– Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri uluslararası bir rekabeti ortaya çıkartmıştır. KKTC’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede Türkiye’ye verdiği petrol arama ruhsatının pek çok ülkeyi rahatsız ettiği görülmektedir. Enerji temelli jeopolitik bir güç mücadelesinin sahnelendiği bölgede Türkiye’ye karşı çok yönlü bir siyasi ve askeri ittifakın oluştuğu ortadadır. KKTC’nin egemenlik haklarına sahip çıkmak ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine destek olmak Türk dünyası için ortak bir siyasi irade olarak ortaya konulması,
– KKTC’de İzolasyonlardan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında uluslararası temsil konularında sorunlar yaşanmaktadır. Gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almaları Rum engellemelerine takılmaktadır. Bu izolasyonların kaldırılması için Birleşmiş Milletlerin göreve davet edilerek meselenin takipçisi olunması,
– Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik Çin devleti tarafından sistematik bir biyolojik, kültürel soykırım politikası uygulanmaktadır. Dil, kültür ve dini hayata yönelik baskı ve kısıtlamalar kapsamlı bir insanlık suçuna işaret etmektedir. ’Topluma Kazandırma Kampları’ adı altında yüz binlerce Uygur, Kazak ve Kırgız Türk’ü toplama kamplarında hürriyetlerinden mahrum edilmektedirler. Bu insanlık zulmüne karşı Türk dünyası ülkeleri uluslararası kamuoyunu göreve davet etmeli, kendi aralarında ortak bir politika belirlenerek, dünya kamuoyuna tek bir mesaj verilmesi,
– Azerbaycan topraklarının işgaline ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü, mültecilerin hakları ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin kendi yurtlarına dönmesi, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin serbest bırakılarak memleketlerine rahatça gidebilmesi noktasında desteğin Türk ve dünya kamuoyundan talep edilmesi,
– Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırganlık ve soykırım politikasının ayrılmaz bir parçası olan Hocalı soykırımını kınayarak, uluslararası hukukun, insan hakları ve özgürlüklerinin norm ve ilkelerini, insanlık tarihine kanlı bir trajedi olarak geçecek şekilde silahsız masum sivilleri katlederek ihlal ettiğini ve masum olduğunu beyan etmiş, sivil, silahsız ve yerleşik insanları öldüren suçlular kısa sürede yargılanmalı ve Uluslararası Adalet Divanı’nda cezalandırılmalıdır. Görüşünün sürekli dile getirilmesi ve uluslararası örgütlerde mesele bu doğrultuda çözülene kadar konunun takip edilmesi,
– Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi ve üye ülkelerin oybirliği ile Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in ’Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ seçilmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ve takdir ettiğimizi ifade ediyoruz. Bu kararın Türk ve dünya kamuoyuna ilan edilmesi, Küresel barışın önündeki en büyük engellerden biri ve bir insanlık suçu olarak gördüğümüz terörü kaynağı, hedefi neresi ya da kim olursa olsun kınıyor, tüm ülkeleri terör ve terör örgütlerine karşı koşulsuz işbirliğine davet ediyoruz ortak görüşünün dile getirilmesi, tavsiye kararları alınmıştır.
Yukarıda alınan tavsiye kararlarına ilaveten eğitim çalışanlarının sosyal ve ekonomik imkânlarının geliştirilmesine ile birliğin güçlenmesi ve kapsamına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır:
– Öncelikle Türk Dünyasının ürettiği bilimsel bilginin paylaşımına imkân vermek ve Türk dünyası bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla Türk Eğitim Sen tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel kongrelerin memnuniyet verici olduğu, bu sebeple 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin amacına ulaşması, başarılı bir şekilde sonuçlanması için üye kuruluşlar tarafından her türlü desteğin verileceği,
– UAESEB üyesi kuruluşlar tarafından kamuoyu oluşturulması, taleplerin takibi ve hayata geçirilmesine yönelik yerel hukuk, mevzuat, üyelerin desteği ve ulusal hukuktan doğan hakların kullanılması üzerine faaliyet gösterecek komisyonların kurularak çalışmalar yapılması,
– Türk Cumhuriyetlerinin ortak alfabe ve ortak yazı dillinin oluşturulması noktasında yapacakları çalışmaların desteklenmesi hususunda UAESEB üyesi kuruluşların faaliyette bulundukları ülkelerde kamuoyu ve farkındalık oluşturacak girişimlerde bulunulması,
– Üye kuruluşlar arasında sendikal alanda bilgi, yöntem ve tecrübe paylaşımına imkân sağlayacak organizasyonların hayata geçirilmesine ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasına,
– Birinci sayısı 2019 yılında olmak üzere, UAESEB üyesi kuruluşların yaptığı sendikal, kültürel ve eğitim çalışmaları ile faaliyette bulundukları ülkelerin güncel meselelerinin değerlendirileceği bir derginin her yıl periyodik olarak çıkarılmasına,
– UAESEB üyesi ülkelerin genelinde hali hazırda öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim çalışanları hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklara maalesef sahip değildirler. Ülke yönetimlerinden, UAESEB üyesi kuruluşlar olarak eğitim çalışanlarının yaptıkları işin önemine, niteliğine ve zorluğuna uygun ekonomik, sosyal ve sendikal haklarının sağlanması için ivedilikle çalışma başlatılmasının talep edilmesi kararları alınmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir