Yargıtay Başkanı Cirit: “Adli yargıdaki hizmet kalitesini daha üst standartlara taşıyacağız”

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Tüm adalet kuruluşları etkili bir işbirliği içinde çalışarak, adli yargıdaki hizmet kalitesini daha üst standartlara taşıyacağız” dedi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılış programı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Yargıtayın son üç yıl içerisinde yargı etiği ve yargıda şeffaflık bakımından çok önemli reformlar yaptığını ve bu reformların hem yurt içinde hem de yurt dışında olumlu yankıları olduğunu söyleyen Cirit, “Bugün açılışını yapacağımız ’Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’ ise Yargıtayın ana yararlanıcısı olduğu adli yargının bütününü kapsayan bir projedir. Adaletin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm adalet aktörlerinin tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışmasını amaçlamaktadır” diye konuştu.
Proje kapsamında tüm adalet kuruluşlarının etkili bir işbirliği içinde çalışacağını ve kaliteyi üst sınırlara taşıyacaklarını belirten Cirit, “Yüksek mahkemeler ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm adalet kuruluşları etkili bir işbirliği içinde çalışarak, adli yargıdaki hizmet kalitesini daha üst standartlara taşıyacağız. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin desteği ile Yargıtayın öncülüğünde yürütülecek proje ile tüm adli yargı sisteminin Avrupa insan hakları sistemi standartlarının üzerine çıkarılması temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Adli kalitenin yükseltilmesi
Açılışı yapılacak proje kapsamında etkili eğitim programları düzenlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile adli yargı kararlarının uyumlaştırılması, bozma oranlarının azaltılması, süre ve kalite standartları getirilmesi gibi bir takım tedbirlerle adli kaliteyi daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını kaydeden Cirit, “Yargı sisteminde halen kullanılmakta olan güçlü bilişim alt yapısı sayesinde dosya yönetimi, dosya izleme sistemi gibi davaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır. Bir süredir Yargıtayın reform çalışmaları kapsamında devam eden bu çalışmaların bölge adliye mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerine de yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yargıda şeffaflık İstanbul Bildirgesi esaslarına göre artırılacak
Yargı bağımsızlığı ilkesinin hakimlerin bağımsızlığını koruduğunu, aynı zamanda yargıya ilişkin sorunların çözümünde bağımsızlığın gereği olarak hakimlere sorumluluklar da yüklendiğini bildiren Cirit, şunları kaydetti:
“Bunlardan bir tanesi de yargının şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin sağlanmasıdır. Tüm Yargıtay kararlarının kamunun erişimine açılması da dahil olmak şeffaflık bakımından Yargıtay bugüne kadar önemli reformlar yapmış, etik ilkeleri belirlemiş ve Yargıtay Yargı Etiği Kurulunu faaliyete geçirmiştir. Son olarak Birleşmiş Milletlere üye 192 ülkenin temsilcileri, Yargıtayın ev sahipliğinde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’ni ve İstanbul Bildirgesi’nin etkili biçimde uygulanması için tedbirleri oy birliği ile kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunun 20-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 28. oturumunda kabul edilen karar ile tüm ülkelere İstanbul Bildirgesi ve uygulama tedbirlerini iç hukuk sistemlerine dahil etmeleri konusunda çağrıda bulunulmuştur. Proje kapsamında uluslararası alanda gösterilen bu emsalsiz başarının tüm gereklerinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde Yargıtay ve Türk yargısı, yargıda şeffaflığın en güzel uygulama örneklerini vermiş olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir